Keo & màng các loại
Màng BOPP bóng
Cuộn màng nhiệt nhỏ (màng BOPP keo nhiệt)

Phân loại: Màng bóng, màng mờ

Công dụng: Cán màng trên giấy, danh thiếp, thực đơn...

Size: Dài 200m x 30,5cm

Màng BOPP bóng

240.000
Cuộn màng nhiệt nhỏ (màng BOPP keo nhiệt)

Phân loại: Màng bóng, màng mờ

Công dụng: Cán màng trên giấy, danh thiếp, thực đơn...

Size: Dài 200m x 30,5cm
Đặt hàng
Màng BOPP mờ
Cuộn màng nhiệt nhỏ (màng BOPP keo nhiệt)

Phân loại: Màng bóng, màng mờ

Công dụng: Cán màng trên giấy, danh thiếp, thực đơn...

Size: Dài 200m x 30,5cm

Màng BOPP mờ

240.000
Cuộn màng nhiệt nhỏ (màng BOPP keo nhiệt)

Phân loại: Màng bóng, màng mờ

Công dụng: Cán màng trên giấy, danh thiếp, thực đơn...

Size: Dài 200m x 30,5cm
Đặt hàng
Keo ủi logo phú hiệu 0.6
Keo ủi logo phú hiệu 0.6

Khổ 50*m tới

Keo ủi logo phú hiệu 0.6

1.250
Keo ủi logo phú hiệu 0.6

Khổ 50*m tới
Đặt hàng
Keo ủi logo phú hiệu 0.8
Keo ủi logo phú hiệu 0.8

Khổ 50*m tới

Keo ủi logo phú hiệu 0.8

1.600
Keo ủi logo phú hiệu 0.8

Khổ 50*m tới
Đặt hàng
Keo ủi logo phú hiệu 1.0
Keo ủi logo phú hiệu 1.0

Khổ 50*m tới

Keo ủi logo phú hiệu 1.0

2.200
Keo ủi logo phú hiệu 1.0

Khổ 50*m tới
Đặt hàng
Băng keo nhiệt