In gia công khổ lớn
In trên vải phi bóng
Sản phẩm: In trên vải phi bóng
Đơn vị: Test mẫu
Gia công: In - ép
Kích thước: in được khổ 9 tấc

In trên vải phi bóng

liên hệ
Sản phẩm: In trên vải phi bóng
Đơn vị: Test mẫu
Gia công: In - ép
Kích thước: in được khổ 9 tấc
Đặt hàng
In trên vải thunb lạnh
Sản phẩm: In trên vải thunb lạnh
Đơn vị: Test mẫu
Gia công: In - ép
Kích thước: in được khổ 9 tấc

In trên vải thunb lạnh

liên hệ
Sản phẩm: In trên vải thunb lạnh
Đơn vị: Test mẫu
Gia công: In - ép
Kích thước: in được khổ 9 tấc
Đặt hàng
In trên giấy transfer
Sản phẩm: In trên giấy transfer
Đơn vị: Test mẫu
Gia công: In - ép
Kích thước: in được khổ 9 tấc

In trên giấy transfer

liên hệ
Sản phẩm: In trên giấy transfer
Đơn vị: Test mẫu
Gia công: In - ép
Kích thước: in được khổ 9 tấc
Đặt hàng
In áo khổ lớn
Sản phẩm: Áo khổ lớn
Đơn vị: khách lẻ
Gia công: In - ép
Kích thước: 70x70 cm

In áo khổ lớn

liên hệ
Sản phẩm: Áo khổ lớn
Đơn vị: khách lẻ
Gia công: In - ép
Kích thước: 70x70 cm
Đặt hàng